วิธีการสมัครและกำหนดการรับสมัคร

วิธีการสมัคร

   1.  กรอกใบสมัครออนไลน์ แล้วรอการติดต่อกลับจากอาจารย์แนะแนว
   2. ชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา
   3. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
    – สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
    สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
    – สำเนาวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า 2 ฉบับ
    – รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
    – สำเนาใบเปลื่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร     

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา
เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

กำหนดการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครโปรดติดต่อสอบถามกำหนดการรับสมัคร…ได้ที่…หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์แนะแนว
✅  อาจารย์อ้อ 089-884-1589
✅  อาจารย์จิ๋ว 095-496-9903
✅  เบอร์มหาวิทยาลัย       02-577 1033   และ  02-577 1044
* หรือ Add Line จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อสอบถามข้อมูลทาง Line *

กรอกใบสมัครออนไลน์  ได้ที่นี่