เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ

มีสถานปฎิบัติการเภสัชศาสตร์ชุมชน ไว้ฝึกให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
 
เพื่อฝึกฝนให้บัณฑิตเป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพ
    “เภสัช EAU ได้รับการรับรองหลักสูตร จาก สภาเภสัชกรรม” 

รับสมัคร ม.6 ‼ ทุกแผนการเรียน ‼ เข้าศึกษาต่อคณะ

พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( 4 ปี )
จบ ม.6 สายไหน ก็สามารถเป็นพยาบาลวิชาชีพได้

 

“พยาบาล EAU” ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ถึง 5 ปี

เปิดรับสมัครแล้ว “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล” 
 ✅ เรียน 1 ปี ✅ มีหมวก 

                 – รับวุฒิ ม.6/กศน./ปวช./ปวส./ทุกแผนการเรียน
                 – เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
                 – ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
                 – น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
                 – ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง/โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 

              “หลักสูตรผ่านการรับรองโดยสภาการพยาบาล”

รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ EAU เน้นการเรียนที่ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสารองค์กร และความรู้ทางกฎหมาย  

             เพื่อให้นักศึกษาสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✅ ทางเลือกใหม่สู่ความสำเร็จ     
✅ เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
✅ ไม่เสียเวลาทำงาน                     
✅รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 

เรียนการบินที่ไม่ธรรมดา ✈ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมการบิน  เลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 👈 มีที่นี่ที่เดียว

 

                 เลือกเรียน “การบิน EAU” ที่ที่ใครๆ ก็รู้ว่ามีดี

 
✅ เลือกแผนการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ #นักบินพาณิชย์ ได้
✅ มีอาชีพรองรับหลังเรียนจบ
✅ มีห้องปฏิบัติการจำลองทางด้านการบิน
 
                          สนใจ #สมัครเรียนการบิน ✈ คุณสมบัติดังนี้
                              วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
                                         เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5

ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บูรณาการศาสตร์ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างบัณฑิต
ให้มีความพร้อมในฐานะ  “นักบัญชีมืออาชีพ”

  
✅ เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
✅ทางเลือกใหม่สู่ความสำเร็จ
✅ ไม่เสียเวลาทำงาน
✅รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเริ่มจากศูนย์ 👌 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษา และการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เริ่มต้นที่ 🌟 อังกฤษธุรกิจ EAU

‼ รับสิทธิทันที ‼ เรียนที่ “มาเลเซีย” 4 เดือน 🏫
ไปเรียนต่างประเทศเตรียมแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น EAU เราจัดให้
✅ ฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน
✅ ฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน
✅ ฟรีค่าที่พัก
✅ ฟรีค่าที่พัก
✅ ทุนค่าเทอมที่ต่างประเทศ
✅ ทุนค่าเทอมที่ต่างประเทศ

เรียนให้ไว จบให้ไว  สายงานทางด้าน IT กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เรียน IT ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลา ที่ EAU

 
✅ ทำงานแล้วก็เรียนได้
✅ ทางเลือกใหม่สู่ความสำเร็จ
✅ เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
✅ ไม่เสียเวลาทำงาน

 รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 

“เรียนภาษาอย่างเข้าถึง คือ การได้มีประสบการณ์ในการใช้ภาษา มาเรียน 🇨🇳 จีนศึกษา EAU 🇨🇳 มีโอกาสไปใช้ภาษา ณ ประเทศไต้หวัน 3 เดือน ‼

ไปเรียนต่างประเทศเตรียมแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น EAU เราจัดให้

✅ ฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน
✅ ฟรีค่าที่พัก
✅ ทุนค่าเทอมที่ต่างประเทศ
✅ ทุนค่าเทอมที่ต่างประเทศ