ลงทะเบียนสมัครเรียน
 กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

คำอธิบาย
เลขประจำตัวประชาชน : ต้องกรอกให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการเข้าระบบภายหลัง
รหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ : ให้กำหนดรหัสผ่านด้วยตนเองเพื่อใช้ในการเข้ามาแก้ไขข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ
เลขประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด
คณะ/หลักสูตรที่สนใจ
ปีที่ต้องการเข้าศึกษา
อายุ(ปี)
เชื้อชาติ
สัญชาติ
น้ำหนัก
ส่วนสูง
การติดต่อ
ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก
เบอร์โทรศัพท์
LINE ID
อีเมล์
คุณวุฒิผู้สมัคร
ระดับการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
แผนการเรียน
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
ชื่อของสถานศึกษา
จังหวัดของสถานศึกษาเดิม
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล บิดา
ประกอบอาชีพ
ชื่อ-สกุล มารดา
ประกอบอาชีพ
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
แบบสอบถาม
ท่านทราบข้อมูลการรับสมัครจากที่ใด
เว็บไซต์ / Fan Page มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ / Fan Page อื่นๆ
เว็บไซต์ unigang
เว็บไซต์ eduzone
ค้นหาจาก google
อาจารย์แนะแนวของทางมหาวิทยาลัย

อื่นๆ
รหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ
ท่านอนุญาตให้ทางมหาวิทยาลัย ติดต่อท่าน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการศึกษาผ่านทางอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้ โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านและองค์กรเอาไว้อย่างเป็นความลับที่สุด ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ระบบรับสมัครนักศึกษา: พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศ :2558

แจ้งปัญหาในการใช้งานได้ที่ : webmaster@eau.ac.th