ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา 02-577-1033 , 02-577-1044
  เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น
 • หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์รับสมัคร 095-496-9903 , 089-884-1589 หรือ Add Line
  จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อสอบถามข้อมูลทาง Line
 • ติดตามข่าวสารการรับสมัครและทุนการศึกษาต่างๆ ได้ที่ Fanpages : รับสมัครนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  12110