วิธีการสมัครและกำหนดการรับสมัคร

วิธีการสมัคร

   1.  กรอกใบสมัครออนไลน์ แล้วรอการติดต่อกลับจากอาจารย์แนะแนว
   2. ชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา
   3. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
    –  สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
    –  สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
    –  สำเนาวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า 2 ฉบับ
    –  รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
    –  สำเนาใบเปลื่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร     

        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
        ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา
        เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก
        ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

กำหนดการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจสมัครโปรดติดต่อสอบถามกำหนดการรับสมัคร 
…ได้ที่…หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์แนะแนว 095-496-9903 , 089-884-1589  หรือ Add Line จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อสอบถามข้อมูลทาง Line