รับตรง 64  
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ
เพื่อฝึกฝนให้บัณฑิตเป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพ

*****สอบคัดเลือก 28 พฤศจิกายน 2563****

 เภสัช EAU ได้รับการรับรองหลักสูตร จากสภาเภสัชกรรม 

จบ ม.6 สายไหน ก็สามารถเป็นพยาบาลวิชาชีพได้
EAU 👩‍⚕ รับสมัคร ม.6  ทุกแผนการเรียน  เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( 4 ปี ) ประจำปีการศึกษา 2564

 “พยาบาล EAU” ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ถึง 5 ปี

เปิดรับสมัครแล้ว “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล” ประจำปีการศึกษา 2564  เรียน 1 ปี  มีหมวก  หลักสูตรผ่านการรับรองโดยสภาการพยาบาล

#สมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 13 ปีการศึกษา 2564
– รับวุฒิ ม.6/กศน./ปวช./ปวส./ทุกแผนการเรียน
– เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
– ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
– น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
– ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง/โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

EAU รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ เทอม 2/ 2563

คณะวิทยาการจัดการ EAU เน้นการเรียนที่ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสารองค์กร และความรู้ทางกฎหมาย 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เลือกเวลาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ได้  

 ทางเลือกใหม่สู่ความสำเร็จ
 เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
 ไม่เสียเวลาทำงาน

📍 รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

เรียนการบินที่ไม่ธรรมดา  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมการบิน  เลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 👈 มีที่นี่ที่เดียว 📌 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 เลือกเรียน “การบิน EAU” ที่ที่ใครๆ ก็รู้ว่ามีดี
 เลือกแผนการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ #นักบินพาณิชย์ ได้
 มีอาชีพรองรับหลังเรียนจบ
 มีห้องปฏิบัติการจำลองทางด้านการบิน

———  เลือกเวลาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ได้  ———

สนใจ #สมัครเรียนการบิน  คุณสมบัติดังนี้
📌 วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
📌 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50

ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 📓 บูรณาการศาสตร์ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในฐานะ “นักบัญชีมืออาชีพ”

———  เลือกเวลาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ได้  ———

 ทางเลือกใหม่สู่ความสำเร็จ
 เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
 ไม่เสียเวลาทำงาน

📍 รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

“เรียนภาษาอย่างเข้าถึง คือ การได้มีประสบการณ์ในการใช้ภาษา มาเรียน 🇨🇳 จีนศึกษา EAU 🇨🇳 มีโอกาสไปใช้ภาษา ณ ประเทศไต้หวัน 3 เดือน ‼
ไปเรียนต่างประเทศเตรียมแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น EAU เราจัดให้
✅ ฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน

✅ ฟรีค่าที่พัก

✅
ทุนค่าเทอมที่ต่างประเทศ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเริ่มจากศูนย์ 👌 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษา และการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เริ่มต้นที่ 🌟 อังกฤษธุรกิจ EAU
‼ รับสิทธิทันที ‼ เรียนที่ “มาเลเซีย” 4 เดือน 🏫
ไปเรียนต่างประเทศเตรียมแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น EAU เราจัดให้
✅ ฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน

✅ ฟรีค่าที่พัก

✅ ทุนค่าเทอมที่ต่างประเทศ